Bedemandens opgaver

En begravelseshøjtidelighed kan finde sted indenfor alle trosretninger og være både enkel og stor. Detaljerne i vores opgaver i forbindelse med dødsfald kan variere meget og afhænger altid af dit individuelle behov. Men bedemandens overordnede opgave er altid:

 • At give de pårørende en saglig rådgivning
 • At forestå de praktiske opgaver ved planlægning og gennemførelse af højtideligheden
 • At sørge for at orientere de pårørende om de omkostninger, der vil være forbundet med arrangementet

De praktiske opgaver, som bedemanden kan tage sig af, er blandt andet:

 • Afhentning af dødsattest
 • Valg af kiste
 • Valg af urne
 • Klædning/eget tøj
 • Kisteilægning
 • Kisteilægning – hvor kisten ikke kan komme ind i huset eller lejligheden.
 • Istandgørelse og iklædning af evt. eget tøj
 • Udsyngning – Lille højtidelighed inden afdøde køres i kapel (bedemanden)
 • Rustvognskørsel, også til andre dele af landet
 • Kiste til udlandet
 • Valg af gravsted
 • Valg af blomster til kisten
 • Evt. blomster til stolerækkerne i kirken
 • Personlige blomster, kranse/buketter/dekorationer
 • Sammensætning af dødsannonce
 • Evt. takkeannonce
 • Muligheder for takkekort
 • Salmeblad, hvis der ikke synges efter salmebogen
 • Solosang eller musik
 • Sammenkomst efter højtideligheden
 • Kørsel af blomster til kirkegård og udlægning af dem på gravsted
 • Valg af gravsten
 • Fotografering – det kan vi evt. gøre
 • Urne tilbage på kirkegård
 • Borgerlig højtidelighed (uden præst), hvor vi evt. medvirker ved handlingen
 • Andre religioner

Andrer specielle forhold

 • Faner som æresvagt ved kister
 • Æresvagter
 • Ordner/sabler på kisten
 • Dannebrog på kiste.

Vi oplyser om og hjælper med:

 • Begravelseshjælp/gruppelivsforsikringer fra fagforeninger
 • Evt. private forsikringer
 • Pensionskasser
 • Begravelseshjælp fra den offentlige sygesikring
 • Begravelseshjælp fra Sygeforsikringen Danmark
 • Forskellige foreninger med begravelseshjælp
 • Skifteretten
 • Andre instanser

Vi tager kontakt til:

 • Sygehus, plejehjem, hospice eller lignende institutioner
 • Begravelsesmyndigheden i bopælssognet
 • De offentlige myndigheder
 • Præst
 • Graver
 • Kirkegårdskontor
 • Krematorium
 • Evt. politi
 • Embedslæge
 • Ambassader, når det drejer sig om at kisten/urnen skal til udlandet
 • Til SOS International, Europæiske Rejseforsikring
 • Udenrigsministeriet vedr. legalisering af dødsattestVi vil altid forsøge at svare på mere specielle spørgsmål i forbindelse med dødsfald.

Se video

Du kan se mere om bedemandens ydelser her (åbner danske bedemænds hjemmeside)