Priser

Hvad er omkostningerne ved en bisættelse eller begravelse. En begravelse/bisættelse kan arrangeres på mange forskellige måder, afhængigt af familiens og afdødes ønsker til eks. kiste, blomster, annoncer og gravsted mm. Derfor er svaret ikke entydigt, fordi ikke to højtideligheder er ens. Vi har alligevel nedenfor vist et overblik over hvad prisen på en begravelse kan indeholde:

Priseksempel 2, begravelse, kr. 12.725,00 incl. kørsel 0-8 km.

Pårørende ønsker, at bedemanden  varetager hele forløbet. Død på Sønderborg Sygehus, eget hjem eller Plejehjem i Sønderborg. Begravelse fra kirke eller kapel i Sønderborg. (Alle priser er med udgangspunkt i, at det er en hverdag).

Varer og ydelserFra dkk. Inkl. momsBeskrivelse
Kiste i hvid m. faste greb5.995Dansk produceret kiste malet med silke-maling, kors på låget.
Polstring af kisten545Polstringen af kisten kan fravælges
Ilægning i kiste inkl. Påklædning og istandgørelse1.095Vi er 1 til at lægge i kiste. Familien må gerne hjælpe til. Ved ekstra mand til ilægning, betales tillæg.
Rustvognskørsel til kapel1.195Kørsel fra hjemmet eller Sønderborg Sygehus til Kapel. 0-8 km. Vi kører i nyere Volvo. 2 Hybrid. Bilerne er sølvgrå. Denne farve er valgt, så den lyser lidt op i en svær tid.
Bedemandens Honorar3.895Hvis man vælger os til at hjælpe med det praktiske, dækker vores honorar blandt andet over følgende:
Samtale i eget hjem eller på vort kontor.
Bedemanden varetager de nødvendige anmeldelser til myndighederne, inkl. ansøgning om begravelseshjælp, kommunale som private og forsikringsordninger.
Vejledning generelt også om skifteretten
Kontakt til præst og kirkekontor for at fastlægge tid og sted for højtideligheden ?
Udsøge og beslutte hvilket gravsted. Lave aftale ang. gravsted og bestille gravning
Koordinere forløbet med kirkekontor, præst, kirkegårdskontor/graver, sygehus/plejehjem
Bestille kistepynt, blomster til evt. kirkepynt, kranse og dekorationer
Udforme dødsannonce samt indrykning, evt. udformning af takkeannonce og indrykning
Bestille sted for mindesammenkomst
Bestille salmeblade
Bestille solister og musikere
Hjælp til afmelding af internet konti
Henvisning til sorggrupper
Tilbud om professionel psykologhjælp, via Danske bedemænd
Udgifter til bedemanden12.725
Udover ovennævne, kan der blandt andet være udgifter til Bemærk , at når vi bestiller dødsannoncer, kistepynt, stenhuggeropgaver etc… modtager vi i nogle tilfælde en kommission, fra leverandører, for vores arbejde og udlægkistedekoration, dødsannonce, gravsten, mindesammenkomst, kremation, gravsted på kirkegård og vedligehold af gravsted. Prisen på Kirkegårde kan variere og kan ses på kirkernes hjemmeside.

Det er vigtigt for os, at I og afdøde bliver behandlet professionelt, etisk korrekt og med stor respekt.

Overslag over samlede udgifter

Vi laver i forbindelse med vores samtale altid et overslag, for at give overblikket over de samlede udgifter i forbindelse med dødsfaldet – incl. kistedekoration, annonce med mere.

Som ovenfor nævnt er ikke to højtideligheder ens og ovennævnte udgifter kan være mindre eller større ved valg af andre ydelser. Så derfor, kontakt os uforpligtende for et overslag over udgifter for netop dine ønsker.

Se menupunktet vores opgaver for at se alle de opgaver, vi er behjælpelige med.

Ud over ovennævnte udgifter til bedemanden,  vil vi i vor samtale med pårørende også rådgive om udgifter til:

Kistedekoration, dødsannonce, gravsten, mindesammenkomst, kremation, gravsted på kirkegård og vedligehold af gravsted. Hvis du vil vide mere om prisniveauet på ovennævnte udgifter er du velkommen til at kontakte os.

Gennem vor 70-årige virke som bedemand i Sønderborg Kommune har vi i dag opbygget er netværk, så vi har kontakter til Advokater, Ejendomsmæglere, hjælp til tømning af dødsboer m.m.

Økonomisk hjælp til bisættelsen/begravelsen.

Begravelseshjælp fra kommunen kr. 0 –  12.500,-  afhængig af formueforhold

Begravelseshjælp Sygesikring Danmark gruppe 1 eller 2 giver kr. 1.400