Priser

Hvad er omkostningerne ved en bisættelse eller begravelse. En begravelse/bisættelse kan arrangeres på mange forskellige måder, afhængigt af familiens og afdødes ønsker til eks. kiste, blomster, annoncer og gravsted mm. Derfor er svaret ikke entydigt, fordi ikke to højtideligheder er ens. Vi har alligevel nedenfor vist et overblik over hvad prisen på en bisættelse kan indeholde:

Priser for bisættelser fra kr. 10.850,00

Priseksempel 1, bisættelse kr. 11.745,00

Pårørende ønsker at planlægge hele forløbet selv. Død på Sønderborg Sygehus, eget hjem eller Plejehjem i Sønderborg. Bisættelse fra kirke eller kapel i Sønderborg. (Alle priser er med udgangspunkt i, at det er en hverdag).

Varer og ydelserFra dkk. Inkl. momsBeskrivelse
Basis kiste i hvid m. reb-greb4.795Dansk produceret kiste malet med silke-maling, uden kors på låget. Andre kiste modeller kan tilkøbes
Bio-urne450Urnen nedbrydes inden for 5 år. En farve. Andre urne-modeller kan tilkøbes
Ilægning i kiste inkl. påklædning og istandgørelse1.095Vi er 1 til at lægge i kiste. Familien må gerne hjælpe. Ved ekstra mand til ilægning, beregnes tillæg.
Rustvognskørsel til kapel1.195Kørsel fra hjemmet eller Sønderborg Sygehus til Kapel. 0-8 km.
Rustvognskørsel, Sønderborg - Aabenraa krematorium1.360Vi kører i nyere Volvo. 2 er hybrid. Bilerne er sølvgrå. Denne farve er valgt, så den lyser lidt op i en svær tid
Urneforsendelse?Familien afhenter selv urnen på Krematoriet, samt aftaler urnenedsættelse med kirkegården. Dette gør vi gerne for en pris fra kr. 545,00
Bedemandens Honorar2850Honoraret indeholder blandt andet, samtale i eget hjem eller på vort kontor.
Bedemanden varetager følgende: Kontakt til præst og kirkekontor for at fastsætte tid og sted for højtidelighed.
Sørger for de nødvendige anmeldelser til myndighederne, inkl. ansøgning om begravelseshjælp
Udgifter til bedemanden11.745
Tillægspris hvis bedemanden skal foretage følgende. Se beskrivelse1.145Udsøge og beslutte hvilket gravsted. Lave aftale ang. gravsted og bestille gravning
Koordinere forløbet med kirkekontor, præst, kirkegårdskontor/graver, sygehus/plejehjem
Bestille kistepynt, blomster til evt. kirkepynt, kranse og dekorationer
Udforme dødsannonce samt indrykning, evt. udformning af takkeannonce og indrykning
Bestille sted for mindesammenkomst
Bestille salmeblade
Bestille solister og musikere.
Vejledning generelt også om skifteretten
Se evt. priseksempel 2
Udgifter til bedemand incl. tillægspris12.890
Udover ovennævnte, kan der blandt andet være udgifter til kistedekoration, dødsannonce, gravsten, mindesammenkomst, kremation, gravsted på kirkegård og vedligehold af gravsted. Prisen på Kirkegårde kan variere og kan ses på kirkernes hjemmeside.
Bemærk , at når vi bestiller dødsannoncer, kistepynt, stenhuggeropgaver etc… modtager vi i nogle tilfælde en kommission, for vores arbejde og udlæg

Det er vigtigt for os, at I og afdøde bliver behandlet professionelt, etisk korrekt og med stor respekt.

Overslag over samlede udgifter

Vi laver i forbindelse med vores samtale altid et overslag, for at give overblikket over de samlede udgifter i forbindelse med dødsfaldet – incl. kistedekoration, annonce med mere.

Som ovenfor nævnt er ikke to højtideligheder ens og ovennævnte udgifter kan være mindre eller større ved valg af andre ydelser. Så derfor, kontakt os uforpligtende for et overslag over udgifter for netop dine ønsker.

Se menupunktet vores opgaver for at se alle de opgaver, vi er behjælpelige med.

Ud over ovennævnte udgifter til bedemanden,  vil vi i vor samtale med pårørende også rådgive om udgifter til:

Kistedekoration, dødsannonce, gravsten, mindesammenkomst, kremation, gravsted på kirkegård og vedligehold af gravsted. Hvis du vil vide mere om prisniveauet på ovennævnte udgifter er du velkommen til at kontakte os.

Gennem vor 80-årige virke som bedemand i Sønderborg Kommune har vi i dag opbygget er netværk, så vi har kontakter til Advokater, Ejendomsmæglere, hjælp til tømning af dødsboer m.m.

Økonomisk hjælp til bisættelsen/begravelsen.

Begravelseshjælp fra kommunen kr. 0 –  12.500,-  afhængig af formueforhold

Begravelseshjælp Sygesikring Danmark gruppe 1 eller 2 giver kr. 1.400